Kijk op Exoten 17

Kijk op Exoten, nummer 17, november 2016

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Exotische hoefdieren in Nederland slaan niet aan
Hans Hollander

Waar in Engeland exotische hoefdieren als muntjak, Chinees waterree en Sikahert vaste populaties hebben gevormd, lijkt in Nederland geen sprake te zijn van vestiging. Wel worden muntjak en Sikahert regelmatig lokaal gemeld. Wat de plaatsing van beide soorten op de Unielijst Invasieve Exoten concreet gaat betekenen, is nog niet duidelijk. Of dit in de toekomst leidt tot het stoppen van deze meldingen, is nu nog niet te zeggen.