Kijk op Exoten 15

Kijk op Exoten, nummer 15, januari 2016

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Verspreidingsonderzoek muntjak in 2016
Hans Hollander

Van 1 januari t/m 30 april 2016 voert het Bureau van de Zoogdiervereniging in opdracht van de NVWA onderzoek uit naar de verspreiding van de muntjak in Nederland. Het doel van het onderzoek is: 1) een actueel overzicht van de locaties waar muntjaks voorkomen; 2) inzicht in aantallen; 3) vaststellen in hoeverre sprake is van voortplanting. Het onderzoek concentreert zich op een aantal gebieden, waar na 2010 muntjaks zijn waargenomen: Veluwe, Zuidoost-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen.