Afleidend voeren bij de das als preventieve maatregel

De Provincie Drenthe heeft het Faunafonds verzocht een onderzoek te starten naar afleidend voeren van de das t.b.v. vermindering van schade in de landbouw. De aanleiding voor deze vraag lag in een casus in een gebied met sterke tegengestelde belangen en bijbehorende emoties (zie artikel Hoogeveense Courant1 d.d. 10 april 2015, “Dassen drijven agrariër tot wanhoop”). Naast het feit dat het Faunafonds de provincie wil helpen in een goede procesregie, wil zij ook verkennen of en zo ja welk onderzoek een goede bijdrage zou kunnen leveren aan de oplossing van het conflict.

Conclusies:

  • Effecten van bijvoeren / afleidend voeren zijn niet eenduidig.
  • Met name kortstondig effectief op het moment dat kapitaalintensieve gewassen het meest schadegevoelig zijn.
  • Negatieve effecten zijn een mogelijke populatie-toename, conditietoename en als gevolg daarvan meer schade.