Verslaglegging sloop gebouw 7a

Als onderdeel van de ontwikkeling van het voormalige vliegveld Soesterberg tot het Nationaal Militair Museum wordt het ‘Museumkwartier’ opnieuw ingericht. Onderdeel daarvan is de sloop van ‘gebouw 7a’. Voor de sloop van dit gebouw is een ontheffing verkregen met kenmerk FF/75C/2015/0523. Onderdeel van de voorwaarden van de ontheffing is het slopen conform een ecologisch werkprotocol, zoals vastgelegd in Limpens en Schillemans, 2014 en Schillemans, 2015. De huidige notitie is de verslaglegging van het sloopproces vanaf het vleermuisonvriendelijk maken tot en met de feitelijke sloop en dient ter verificatie dat dit proces conform ontheffing en bijbehorende voorwaarden is verlopen.  

Het proces van slopen verloopt in drie fases:

  1. Vleermuisonvriendelijk maken van het pand. Vleermuizen verlaten het daarop het pand en nemen het niet – meer- in gebruik.
  2. Controle dat het pand niet meer wordt gebruikt door vleermuizen
  3. Daadwerkelijke sloop van het pand  

Deze notitie is aangevuld per fase.