Telganger / 2015-2 / oktober (pdf)

• Voorwoord
• NEM Verspreidingsonderzoek Bever-Otter
• NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
• NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
• NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
• NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren
• NEM Meetnet Konijnentellingen
• NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
• NEM Meetnet Hazelmuizen
• Jaar van de Das
• Jaarrond Tuintelling
• Agenda