Second opinion vleermuisonderzoek en mitigatieplan Heijendaal-Zuidflank

Het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) van de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkelt het gebied ‘Zuidflank Campus, Heijendaal’. Daartoe zijn onder andere de volgende elkaar aanvullende ecologische onderzoeken uitgevoerd dan wel adviezen geformuleerd. 
 
Molenaar, T.P. , 2013a. Vleermuisonderzoek Zuidflank Campus, Heijendaal. In het kader van de Flora- en faunawet. Rapport RA12008-01, Regelink Ecologie & Landschap, Mheer. 
 
Molenaar, T.P. , 2013b. Mitigatieplan gewone dwergvleermuis en laatvlieger Erasmuslaan – Houtlaan. Nijmegen. In het kader van de Flora- en faunawet. Rapport RA12001-04, Regelink Ecologie & Landschap, Mheer. 
 
Molenaar, T.P., 2014. Notitie risicoanalyse ontwikkeling zuidflank campus Heijendaal in het kader van de Flora- en faunawet. Rapport NO14420-01, Regelink Ecologie & Landschap, Mheer. 

 
De ontwikkeling op de Zuidflank Campus Heijendaal is een complexe ontwikkeling. De juridische en ecologische omgang met de vleermuiswaarden is binnen dit planproces een complex en mogelijk voor het proces risicovol onderdeel. Daarom heeft het UVB het Bureau van de Zoogdiervereniging gevraagd de voorliggende rapportages te analyseren en een samenhangend advies voor vervolg te formuleren.