Second opinion - ‘Bevers en de geplande overnachtingshaven Spijk’

De Boven-Rijn en Waal behoren tot de drukst bevaren vaarwegen in Nederland. Schippers zijn verplicht om op tijd rust te nemen om de veiligheid te waarborgen. Daarvoor zijn buiten de vaargeul voldoende ligplaatsen noodzakelijk. Tussen Tiel en de Duitse grens is er sprake van een aanzienlijk tekort aan overnachtingsplaatsen. Zonder aanvullende plaatsen kan een deel van de vloot niet optimaal opereren en/of veroorzaakt zij hinder voor de overige vaart. Uit het oogpunt van veiligheid en bereikbaarheid is een overnachtingshaven ter hoogte van Lobith van dwingend nationaal/openbaar belang (Reyntjes 2015, Witteveen+Bos 2015). 
 
De provincie Gelderland heeft van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu formeel de opdracht gekregen om een locatie te vinden voor een nieuwe overnachtingshaven in de buurt van Lobith. De provincie heeft deze opdracht in samenwerking met de gemeente Rijnwaarden en Rijkswaterstaat opgepakt. Een van de locaties waarvoor gekozen is, ligt tegen Spijk en omvat nagenoeg de gehele Beijenwaard.