Onderzoek naar het voorkomen van waterspitsmuis en dwergmuis in Berkheide 2015

Staatsbosbeheer heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging gevraagd onderzoek te doen naar het voorkomen van waterspitsmuis en dwergmuis in het duingebied van Berkheide, onderdeel van het Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide. Doel van het onderzoek was het wel of niet voorkomen van waterspitsmuis en/of dwergmuis vast te stellen. 

Helaas is er tijdens dit onderzoek geen enkele waterspitsmuis en/of dwergmuis gevangen en zijn er ook geen sporen van dwergmuisnestjes gevonden. Waterspitsmuis was nog niet eerder in het gebied aangetroffen, maar dwergmuis wel. Het ontbreken van deze laatste soort zou mogelijk verklaard kunnen worden door een slecht muizenjaar in het gebied, maar onderbouwing hiervan ontbreekt.