Metingen temperatuur en luchtvochtigheid fort bij Vechten

In het winterseizoen 2013-2014 zijn metingen gedaan van het verloop in temperaturen en luchtvochtigheid in verschillende als (winter)verblijf ingerichte en als winterverblijf te beheren objecten op Fort bij Vechten. In dit memo worden de resultaten en interpretatie beknopt weergegeven.