Meetnetontwerp bunzing, boommarter en eikelmuis - Ten behoeve van NEM-Zoogdieren

De doelstelling van deze rapportage is om aan te geven welke methodieken gebruikt kunnen worden om de bunzing, boommarter en eikelmuis te monitoren (aantallen en/of verspreiding), de voor- en nadelen te schetsen zijn van de verschillende methodieken en de kosten van verschillende meetnetten.