Lutra 59(1-2)_Thissen_book review_2016

‘De Wolf terug’ - antwoorden op vragen

De Wolf terug, eng of enerverend? D. Klees, E. van Maanen, L. Linnartz, M. Drenthen & M. van der Weide 2015. Kosmos, Utrecht. ISBN 978 90 5210 986 2.

Eind februari 2015 verscheen het boek ‘De Wolf terug, eng of enerverend?’, geschreven door de mensen van het initiatief en website ‘Wolven in Nederland’. Dat was twee weken voordat op 7 maart 2015 de eerste zekere wolf op eigen kracht Nederland bereikte, na een afwezigheid van meer dan een eeuw. De vijf auteurs, op verschillende wijze betrokken bij het (toekomstig) wel en wee van de wolf in Nederland, verschaffen met dit boek een goed beeld van de huidige stand van zaken rond de terugkeer van de wolf in Nederland en de mogelijke consequenties die dat in de toekomst zal kunnen hebben. Zij gaan ook in op de geschiedenis van het voorkomen van de wolf in Nederland. Uiteraard behandelt het boek daarbij ook de laatste, gedocumenteerde Nederlandse wolven....