Lutra 59-1/2 2016

Contents / Inhoud

Editorial / Redactioneel

A mammal atlas for the Anthropocene
Johan B.M. Thissen & Jan Piet Bekker

Research Papers / Artikelen

Migration phenology and behaviour of bats at a research platform in the south-eastern North Sea
Ommo Hüppop & Reinhold Hill

The first proof of the recent presence of wolves in the Netherlands
Glenn Lelieveld, Bart Beekers, Julia Kamp, Dick Klees, Leo Linnartz, Ellen van Norren, Elze Polman & Roeland Vermeulen

Muskusrattenbestrijding tijdens de MKZ-crisis in 2001
Daan Bos, Ferdy Timmerman & Ron C. Ydenberg

One of the last wild brown bears (Ursus arctos) in the Netherlands (Noordwijk)
Wim J. Kuijper, Ivo K.A. Verheijen, André Ramcharan, Hans van der Plicht & Thijs van Kolfschoten

Supposedly lost syntype of the rough-toothed dolphin (Steno bredanensis (Lesson, 1828)) traced back at the Ghent University Museum
Jan Piet Bekker, Mark E.J. Bosselaers & Gerard R. Heerebout

Cetaceans stranded in the Netherlands in 2008-2014
Guido O. Keijl, Lineke Begeman, Sjoukje Hiemstra, Lonneke L. IJsseldijk, Pepijn Kamminga & Seal Centre Pieterburen

Tail defects in two Daubenton’s bats (Myotis daubentonii)
John Mulder & René Janssen

Diurnal activity of juvenile Russian flying squirrels recorded by camera trapping
Kei K. Suzuki, Tatsuki Shimamoto, Ryuji G. Furukawa & Hisashi Yanagawa

Book Reviews / Boekbesprekingen

De derde atlas van de Nederlandse zoogdieren – een nieuwe mijlpaal in de zoogdierkundige geschiedenis
Jeroen van der Kooij

Eat and be eaten
Steve C.V. Geelhoed

‘De Wolf terug’ - antwoorden op vragen
Johan B.M. Thissen