Keersluis Limmel - Second opinion ‘vleermuisonderzoek en effectbeoordeling vleermuizen’

Econsultancy heeft van BESIX Nederland Branch opdracht gekregen voor het uitvoeren van een vleermuisonderzoek ter plaatse van de keersluis te Limmel in de gemeente Maastricht. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de specifieke voorwaarden, die zijn opgenomen in de ontheffing (kenmerk FF/75C/2015/0046) die is verleend voor het uitvoeren van de werkzaamheden op en rond het sluiscomplex. In verband met de aanwezigheid van foeragerende gewone dwergvleermuizen mogen gedurende maximaal 15 nachten werkzaamheden uitgevoerd worden binnen de actieve periode van vleermuizen (half maart-half oktober). 

De in de ontheffing (kenmerk FF/75C/2015/0046) opgelegde voorwaarden voor de uitvoering hebben een grote impact op de uitvoering.  
 
Dat was de reden voor het opstellen van beide voornoemde documenten, en dat is tevens de reden dat BESIX Nederland Branch het Bureau van de Zoogdiervereniging heeft gevraagd het projectgebied te bezoeken, en mede op basis daarvan, beide rapportages te analyseren en in een beknopte notitie weer te geven of de conclusies door het Bureau van de Zoogdiervereniging kunnen worden onderschreven, en of en op welke punten aanscherping noodzakelijk zou zijn.