Inschatting vleermuisfuncties gemaal de Vlinder te Deil

Het Bureau van de Zoogdiervereniging is gevraagd middels een veldbezoek een realistische inschatting te maken van aanwezige vleermuissoorten en vleermuisfuncties. De resultaten zijn weergegeven in een zogenaamde soorten x functie tabel. Op basis van soort x functie tabel kan worden beoordeeld voor welke functies x soorten knelpunten ontstaan bij de sloop van gebouwen en voor welke aspecten eventueel nader onderzoek nodig is. 

In de spouwmuur van het gemaalgebouwtje kunnen verschillende soorten vleermuizen aanwezig zijn. De klimaatkwaliteiten van het gebouw en de ligging in het landschap maken dat de aanwezigheid van kraamkolonies wordt uitgesloten. Voorjaar-, zomer- en nazomergebruik door een aantal soorten zijn op grond van deze inspectie niet uit te sluiten. In de praktijk zullen niet alle soorten en functies aanwezig zijn, echter zonder nader onderzoek kan geen ‘keuze’ worden gemaakt welke functie of soort wel of niet aanwezig is.