Inrichting duiker Nuth tot vleermuiswinterverblijf

Waterschap Roer & Overmaas voert diverse werken uit langs de Geleenbeek met als doel de beek natuurlijker te krijgen. Bij van één deze werken ligt een oude dubbele duiker. In dit rapport is aangeven hoe één zijde van deze dubbele duiker om te bouwen is tot vleermuiswinterverblijf. Ook is een inschatting gegeven van de kansen op gebruik door vleermuizen.