Ecologisch werkprotocol sloop gebouw 7a - Aanvulling op voorgesteld werkprotocol

Als onderdeel van de ontwikkeling van het voormalige vliegveld Soesterberg tot het Nationaal Militair Museum wordt het ‘Museumkwartier’ opnieuw ingericht. Onderdeel daarvan is de sloop van ‘gebouw 7a’. Voor de sloop van dit gebouw is een ontheffing verkregen met kenmerk FF/75C/2015/0523. Onderdeel van de voorwaarden van de ontheffing is het slopen conform een ecologisch werkprotocol, zoals vastgelegd in Limpens en Schillemans, 2014. De huidige notitie is een verdere uitwerking van het ecologisch werkprotocol.