De inrichting van een S3 kazemat tot vleermuiswinterverblijfplaats

De gemeente Amersfoort is voornemens de S3 kazemat aan het einde van de Coelhorsterlaan, genummerd E08 , in te richten als vleermuiswinterverblijf.  
 
Diverse soorten vleermuizen gebruiken ondergrondse en grond gedekte gebouwen als overwinteringsplek. Om als vleermuiswinterverblijf te dienen moet een bouwwerk aan een aantal basisvoorwaarden voldoen.  
 
Diverse maatregelen aan deze S3 kazemat zijn nodig om aan deze basisvoorwaarden te voldoen. Deze maatregelen zijn in dit document beschreven. Of en hoe snel vleermuizen deze locatie gaan ontdekken hangt sterk af van of in de ruimere omgeving ook andere overwinteringsmogelijkheden zijn. De inschatting is dat deze nauwelijks voorhanden zijn.  
 
Voor de opbouw van een kleine (stabiele) populatie overwinterende dieren wordt daarom sterk aanbevolen 3-4 van deze objecten op korte afstand van elkaar aan te passen voor vleermuizen.  
 
De kazematten liggen deels in de dijk of in de dijkvoet. Dit betekent dat overlegd moet worden met het Waterschap wat wel en niet mogelijk is. De gehele Grebbelinie heeft ook een monumentenstatus. Dit betekent dat voorgestelde aanpassingen ook goedgekeurd moeten worden door de monumenten commissie.