Advies voor vleermuisvriendelijke kap bomen bij Rode Beek, te Dieteren

Het Waterschap Roer en Overmaas wil in het plangebied (fig. 1), de dijk van de Rode Beek aan de zuidzijde verleggen, met de doelstelling meer ruimte voor de bedding en daarmee een natuurlijker gedrag van de beek mogelijk te maken. De beek ligt in de huidige toestand tussen twee rijen bomen van diverse boomsoorten. Voor uitvoering van dit plan zal de laanstructuur aan de zuidzijde gekapt  moeten worden. De boomstructuur kan van belang zijn voor vleermuizen. Het effect van de kap op de aangetoonde soorten en functies wordt in dit rapport per functie behandeld.