Vleermuizen in mijn tuin!

Binnen het programma ‘Groen & Doen’, gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, heeft de Zoogdiervereniging 2 pilot-vrijwilligersgroepen op kunnen zetten voor het project ‘Vleermuizen in mijn tuin!’ in Wijchen en in Wageningen. Het project is uitgevoerd met een zogenaamde hopping detector. Deze ‘hopt’ door de tuinen van inwoners van Wijchen. Het apparaat registreert in een aantal ronden gedurende een aantal nachten de vleermuisactiviteit. Dit betreft zowel zwermende, roepende, foeragerende als overvliegende vleermuizen. In Wijchen hebben in 2013 10 vrijwilligers deelgenomen aan het project. Met de ervaringen in het project kan de methodiek voor hopping detector verder worden ontwikkeld. 

In Wijchen zijn in 2013 10 tuinen bemonsterd met de batlogger, in de periode 5 juni t/m 30 september 2013, met uitzondering van de periode 8 augustus t/m 10 september In totaal werden in 43 nachten passerende vleermuizen in tuinen vastgesteld. Per tuin werden 8-37 tot 274-751 passages vastgelegd. In totaal bestaat de verzamelde dataset uit 6.325 passages. 
 
Met dit project zijn 8 vleermuissoorten in Wijchen vastgesteld. Hiervan waren 5 soorten reeds bekend. Er zijn 3 nieuwe soorten voor Wijchen vastgesteld: bosvleermuis, kleine dwergvleermuis en meervleermuis. De watervleermuis, die wel bekend is uit Wijchen, is tijdens het onderzoek niet geregistreerd.