Vestingwallen Doesburg - quick scan vleermuizen Notitie met betrekking tot de beoordeling van de vleermuiswaarden van de omwalling van Doesburg

De kern van de voormalige vestingstad Doesburg (Ge) wordt aan de oost- en zuidzijde omgeven door 17e-eeuwse militaire verdedigingswallen: de Hoge en de Lage Linie. Deze wallen zijn momenteel in verval en gedeeltelijk ontoegankelijk. Onder de titel 'Beleef de linies' gaat de gemeente Doesburg in een meerjarig project de linies restaureren en beter toegankelijk en ‘beleefbaarder’ maken.  
 
Onderdeel van de planvorming rondom de restauratiewerkzaamheden is een onderzoek naar de natuurwaarden van de linies. Daarbij wordt de ecologische input geleverd door Bureau LandLeven. Deze heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging gevraagd een quick scan uit te voeren naar de vleermuiswaarden van het plangebied. Hierbij wordt de oostelijke en zuidelijke omwalling van Doesburg beoordeeld op het te verwachten belang voor vleermuizen.