Stand van zaken Museumkwartier

Op de voormalige vliegbasis Soesterberg wordt het nieuwe nationaal militair museum gerealiseerd op het zogenoemde Museumkwartier. Als onderdeel daarvan zijn gebouwen geamoveerd en is het terrein opnieuw vormgegeven.  
 
Het is een langdurig proces (gestart in 2009-2010) en ook buiten het Museumkwartier hebben grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen plaatsgevonden. In het Museumkwartier en de omgeving daarvan waren meerdere gebouwen in gebruik door vleermuizen. Het betrof zeer waarschijnlijk één kolonie verspreid over meerdere groepen die meerdere locaties in gebruik had. 
 
Op het Museumkwartier zelf zijn voor de sloop verschillende maatregelen getroffen om effecten op de staat van instandhouding van de aanwezige vleermuispopulaties te voorkomen. Een tweetal ontheffingen zijn aangevraagd en ontvangen. Een deel van de maatregelen betrof winterverblijven (watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis en franjestaart) en een deel van de maatregelen betrof zomerverblijven (gewone dwergvleermuis).  Het laatste gebouw dat geamoveerd dient te worden is gebouw 7a. Dat gebouw herbergde in 2009 een groepje gewone dwergvleermuizen (minimaal 15 individuen). 
 
De Zoogdiervereniging heeft op verzoek van Defensie een studie verricht naar de mogelijkheden om maatregelen te nemen op het Museumkwartier zelf, ter voorkoming van een effect op de staat van instandhouding, door de sloop van gebouw 7A. Daaruit zijn verschillende potentiële maatregelen naar voren gekomen, die kunnen worden ingezet om verdere aantasting van de staat van instandhouding te voorkomen.