De bever in het Heelsumse beekdal; mitigatieplan

Ten zuiden en oosten van Heelsum stroomt De Heelsumse beek. Het Waterschap Vallei en Veluwe wil het traject van de beek tussen de N225 en de Rijn herinrichten. 

Deze notitie heeft tot doel een beeld te geven hoe de bever het projectgebied gebruikt en waar nodig adviezen te geven om mitigerende maatregelen te treffen om het project doorgang te kunnen laten vinden en tegelijkertijd de betreffende bevervestiging te behouden.