Begeleiding onderzoek naar winterverblijven Utrecht

De gemeente Utrecht wil de winterverblijven van de gewone dwergvleermuis in kaart brengen. Daartoe heeft zij het Bureau van de Zoogdiervereniging gevraagd een onderzoeksstrategie op te zetten en het onderzoek te begeleiden. Het huidig memo bevat de verslaglegging van de voorgestelde strategie, het startoverleg en de evaluatie. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door Bureau Tauw.