Aanwezigheid verblijfplaatsen voor vleermuizen op van het Museumkwartier

Dit rapport behandelt de situatie op het voormalige vliegveld Soesterberg qua verblijfplaatsen voor vleermuizen. Het aantal en type verblijfplaatsen voor vleermuizen is in 2009, 2013 en 2014 onderzocht en de resultaten worden onderling vergeleken.

Door de ontwikkeling in aantallen vleermuizen en verblijfplaatsen te volgen kan een uitspraak worden gedaan over het belangrijke onderdeel verblijfplaatsenhabitat van de Staat van Instandhouding. Uit de vergelijking blijkt dat in 2014 er weliswaar weer meer verblijven in gebruik zijn genomen dan in 2013, maar dat grotere ‘satelliet’groepen voor de gewone dwergvleermuis nog ontbreken.  

Zonder extra verblijven kan afbreuk van Staat van Instandhouding niet met zekerheid worden voorkomen.