2014.56 NEM Zoldertellingen provincie Utrecht

In het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) vindt monitoring plaats van belangrijke natuurwaarden in Nederland (NEM, 2014). Het Bureau van de Zoogdiervereniging voert in samenwerking met vele vrijwilligers zoogdiermonitoring uit, waaronder monitoring van vleermuizen. Binnen het meetnet NEM Zoldertelling is in het kader van een stage een intensiveringsslag uitgevoerd in de provincie Utrecht gedurende de periode van 1 september 2014 t/m 15 oktober 2014.
Aangezien in de provincie Utrecht nog weinig kerkgebouwen in het meetnet zijn opgenomen, is allereerst een contactlijst van kerkgebouwen opgesteld. Via