2014.43 Monitoring rosse woelmuis mbv braakballen bosuil

Het RIVM heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging gevraagd een monitoringsmethode op te zetten die zicht geeft in fluctuaties in aantallen rosse woelmuizen in tijd en ruimte. Het analyseren van braakballen van bosuilen lijkt hier een goede methode voor te zijn, maar het verzamelen van dit materiaal bleek tot nu toe moeilijker dan gedacht. Het aantal personen dat zich bezig houdt met onderzoek naar bosuilen is beperkt en het verzamelen van voldoende materiaal van een locatie is moeilijk. Aan het eind van 2015 moet bezien worden of er in twee jaar voldoende data zijn verzameld om van een zinvolle monitoring te spreken.