2014.42 Onderzoek naar effect van vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar

De gemeente Zevenaar vervangt in de periode 2014-2015 een deel van de verlichting in haar buitengebied. In 2012 heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging voorafgaand hieraan een advies uitgebracht op welke locaties het gebruik van vleermuisvriendelijke vorm van verlichting1 naar verwachting het meeste effect zou hebben (Limpens & Overman, 2012). De toegepaste Vleermuisvriendelijke verlichting is duurder dan standaard verlichting. Nut en noodzaak voor toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting dienen daarom inzichtelijk en aanschouwelijk te worden gemaakt.