2014.31 grote bosmuis Ter Apel 2014

De grote bosmuis, die voorheen alleen bekend was van zuidoostelijk Limburg, is
sinds een jaar of tien bezig met een opmars vanuit Duitsland richting Nederland.
Na een eerste vondst in 2005 bij Enschede is de soort nu uit het hele oostelijke
grensgebied bekend, met een eerste vangst in 2009 voor de provincie Groningen
(Weende; Ruiten Aa-gebied).
Nu in 2014, is de soort, binnen een onderzoeksgebied aan de noordoostzijde van
Ter Apel, op 5 van de 6 onderzochte locaties in flinke aantallen gevangen. Het
betekent dat grote bosmuizen in het gehele gebied aangetroffen kunnen worden
binnen voor de soort geschikte biotopen: bossen, bosjes en houtsingels, maar
eventueel ook ruige graslanden.
Voor een aantal inrichtingswerkzaamheden (Inrichtingsplan EHS Ter Apel-
Noord), in welk kader dit grote bosmuisonderzoek is uitgevoerd, is het
dientengevolge noodzakelijk ontheffing aan te vragen in het kader van de Floraen
faunawet.