2014.10 Voortgangsnotitie 2014 Lunetten 2

Twee speciaal voor vleermuizen ingerichte compensatiekelders op fort Lunetten
2 zijn door vleermuizen ontdekt en in gebruik. Echter, slechts één van de twee
doelsoorten, namelijk de gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus), gebruikt
nu deze compensatieverblijven. De op het fort overwinterende baardvleermuizen
(Myotis mystacinus) blijven de reverkazematten gebruiken. Een verklaring van
de reden dat de compensatieverblijven niet door baardvleermuizen worden
gebruikt is dat deze voor deze soort te nat te zijn. Er wordt een eenvoudige
maatregel voorgesteld om het dak van een van de groepsschuilplaatsen voor een
deel minder waterdoorlatend te maken. Tevens wordt geadviseerd hoe verder te
gaan met de restauratie en het herbestemmingsproject op Lunetten 2.