2014.04 Vleermuizen in mijn tuin

Het project ‘Vleermuizen in mijn tuin!’ is met de hopping detector in 2013 gestart. De
methodiek is nog niet in de praktijk uitgetest. Met de twee pilot-vrijwilligersgroepen is de
methode uitgetest, verbeterd en aangepast. De praktische ervaringen met de batlogger,
het rouleren daarvan, de analyse van geluidsbestanden etc. worden echter niet in dit
rapport besproken.
Kennis over het voorkomen van vleermuizen in Wijchen is beperkt (Hollander, 2010;
2011; 2012; 2013). De gemeente Wijchen wil graag een beeld krijgen van de
vleermuissoorten die voorkomen in de bebouwde kom, maar heeft hiernaar nog geen
gericht onderzoek gedaan (behoudens enkele gerichte inventarisaties in het kader van de
Flora- en faunawet, o.a. Jansen & Hollander, 2013). Inzicht in de soorten die voorkomen
maakt het mogelijk om voor een aantal soorten gerichter onderzoek te doen in 2014.
In Wijchen zijn weinig vrijwilligers gericht met vleermuizen bezig. Door een
laagdrempelige opzet van het project qua tijdsinvestering door de bewoners, wordt
interesse gewekt in vleermuizen en leren bewoners over vleermuizen in hun directe
leefomgeving en hoe ze deze kunnen waarnemen.
Samenvattend is de doelstelling van de pilot in Wijchen drieledig;
1. Testen, verbeteren en aanpassing van de hopping-methode met de ervaringen
met van de Wijchense vrijwilligers (resultaten niet in dit rapport).
2. Meer inzicht te krijgen in de verspreiding van vleermuissoorten in Wijchen.
3. Bewoners van de stad Utrecht meer te betrekken bij de natuur in de stad, vooral
door het doen van waarnemingen in hun eigen tuin of op hun eigen balkon.
In dit rapport is een verslag opgenomen van de resultaten van het project ‘hopping
detector Wijchen’ in 2013, d.w.z. van de vleermuiswaarnemingen die met de batlogger
zijn gedaan (doelstelling 2).