2014.012 Beoordeling Botshol & Kortenhoef

De Zoogdiervereniging is gevraagd een vleermuisbeoordeling uit te voeren voor
twee planuitvoeringen in de Natura 2000 gebieden Botshol en Kortenhoefse plas.
Botshol is een relatief open gebied dat ook in een open veenweidegebied ligt.
Windbeschutting is schaars. De moerasbosdelen hebben geen of een zeer
beperkte waarde als vliegroute voor vleermuizen. Verblijfplaatsen in deze bomen
zijn waarschijnlijk afwezig.
De moerasbosdelen kunnen belangrijk zijn als jachtgebied, vooral tijdens
perioden met wind. Alleen veldonderzoek kan uitwijzen of dit jachtgebied
essentieel is.
Kortenhoef is een bomenrijker gebied. Er zijn diverse parallel lopende moerasbos
stroken. Hier zijn geen vleermuisverblijfplaatsen in de bewuste stroken
geconstateerd. Bewuste stroken hebben wel een functie als jachtgebied, maar
door de nieuwe inrichting verdwijnt de windbeschutting maar in een beperkte
mate. Het is met de huidige inrichting van het gebied tussen de Kortenhoefse
plassen en ’s Gravenland niet te voorspellen waar belangrijke vliegroutes lopen.
Daarom is het noodzakelijk een klein deel van plangebied te onderzoeken op
ligging en waarde van vliegroutes.