Kijk op Exoten 4

Kijk op Exoten, nummer 4, april 2013

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Wegvangen Pallas’ eekhoorn verloopt voorspoedig
Vilmar Dijkstra

De Zoogdiervereniging is eind 2011 begonnen met het wegvangen van de uit Azië afkomstige Pallas’ eekhoorn (Callosciurus erythraeus). Deze invasieve soort heeft zich eind negentiger jaren van de vorige eeuw in de omgeving van Weert gevestigd na ontsnapt te zijn bij een dierenhandelaar.