Kijk op Exoten 3

Kijk op Exoten, nummer 3, januari 2013

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Uitheemse hoefdieren in Nederland
Vilmar Dijkstra

Op het gebied van exoten zijn er twee hoefdieren die enige aandacht verdienen, namelijk de muntjak (Muntiacus reevesi) en het sikahert (Cervus nippon). Beide soorten komen uit Azië en hebben zich na ontsnappingen of moedwillige uitzettingen in verschillende Europese landen gevestigd en veroorzaken daar problemen.