Beoordeling uitwateringssluis aan het Lekkanaal als mogelijk overwinteringsobject

Bij de verbreding van het Lekkanaal te Nieuwegein moeten twee winterverblijfplaatsen verdwijnen. Deze objecten zijn relatief klein en worden gebruikt door 0-1 gewone grootoren en 2-3 baardvleermuizen.  Er zijn verschillende maatregelen ter compensatie van deze winterverblijven mogelijk:

  1. weer opnieuw inrichten van de verplaatste kazematten,
  2. nieuwbouw van een vergelijkbaar winterverblijf en  
  3. optimaliseren van in de omgeving liggende vergelijkbare objecten  

De voorkeur gaat uit naar aanpak 3, omdat deze al bij vleermuizen bekend zijn en daarmee de beste kansen van resultaat hebben. Recent is het bestaan van een niet meer in gebruik zijnde uitwateringssluis bekend geworden. Deze is mogelijk geschikt als vleermuis winterverblijfplaats. Dit object is woensdag 26 juni bezocht en beoordeeld op verschillende aspecten. 

Met enkele relatief eenvoudige aanpassingen kan het werk als overwinteringsobject geschikt worden gemaakt voor gewone grootoorvleermuizen en watervleermuizen.  
 
Met daar bovenop nog enkele specifieke kleinere aanpassingen kan het al geschikter worden gemaakt als overwinteringsobject voor baardvleermuizen.  
 
Om het object echt goed te optimaliseren voor baardvleermuizen, moet ook de demping van de dynamiek van het binnenklimaat door de aanwezigheid van veel water worden opgelost. Dat kan door drooglegging van de buizen (afschotten en leegpompen).