2013.39 Muntjak Goirle - eindrapport 10-01-14

Op 26 september 2013 ontving de Zoogdiervereniging een melding van een
medewerker van het Dr. Leo Kannerhuis in Goirle dat de dag ervoor een muntjak
(Muntiacus reevesi) was waargenomen in de tuin van het complex. De melding kon
worden bevestigd met een foto.

Het doel van het onderzoek is een antwoord te verkrijgen op de volgende vragen:
- Zijn er muntjaks ‘in het wild’ aanwezig in het onderzoeksgebied? En zo
ja, om hoeveel dieren gaat het naar inschatting?
- Heeft er daadwerkelijk voortplanting plaatsgevonden?
- Als het antwoord op voorgaande vraag ‘ja’ is: hebben de muntjaks zich
(waarschijnlijk) voortgeplant in de natuur, of hebben ze zich
(waarschijnlijk) voortgeplant in gevangenschap en zijn ze vervolgens
ontsnapt of losgelaten?