2013.35 Inventarisatie grote bosmuis Groningen & Drenthe 2013

Het verspreidingsgebied van de grote bosmuis omvat grote delen van Europa. De soort is in Midden-Europa, samen met de rosse woelmuis, de meest voorkomende en verbreide muizensoort.
In Zuid-Europa is de grote bosmuis vooral gebonden aan hoger gelegen gebieden. De soort ontbreekt in het westen van Frankrijk, België en Nederland, maar komt wel voor in het zuiden van Engeland.

Onderzoek naar de grote bosmuis is in 2013 uitgevoerd en had tot doel te bepalen hoe ver westelijk de soort inmiddels in Drenthe en Groningen was opgerukt.