2013.13 Rapport Steenmarteroverlast Zoogdiervereniging 13 (1)

De steenmarter doet het momenteel erg goed in Nederland. Dit is helaas niet altijd zo geweest. Na de tweede wereldoorlog waren er nog maar een paar steenmarters over, omdat deze werden bejaagd om hun mooie vacht. Sinds de steenmarter beschermd is in de Flora- en faunawet mag deze niet meer bejaagd of verstoord worden, waardoor de steenmarter alweer een aardige comeback in ons land heeft gemaakt. De steenmarter kan helaas ook overlast met zich mee brengen, aangezien deze graag in huizen, schuren en auto’s verblijft. De Zoogdiervereniging wil graag weten of met de toename in verspreiding de overlast van steenmarters ook is toegenomen.
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête. Deze enquête is grotendeels gelijk gebleven aan de enquête uit 1998 (eerder onderzoek steenmarteroverlast, Hans Hollander). Hierdoor konden de onderzoeksresultaten vergeleken worden met die uit 1998. De enquête is naar 349 organisaties verzonden via een online programma, Surveymonkey.