2013.12 nem overige vlm tussenverslag mei 2013

Op 1 november 2012 heeft de Zoogdiervereniging een offerte uitgebracht voor
het project NEM Overige vleermuizen. Het project is opgesplitst in 3 delen. Voor
de delen 1 en 2 is opdracht verleend door het Ministerie van EZ (21 november
2012, kenmerk DGNR-NB 12353713). Dit tussenverslag dient naast beide
genoemde documenten te worden gelezen. Voor de leesbaarheid van dit
tussenrapport zijn er geen zaken uit deze documenten herhaald / overgenomen.
Over de delen 1 en 2 is dit tussenverslag opgesteld, waaruit blijkt wat de stand
van zaken is ten aanzien van de inhoudelijke voorbereidingen, de op te leveren
producten en de projectbeheersing.