2013.11 Rapport dassenschade en preventie Faunafonds EINDRAPPORT

Met de groei en uitbreiding van de dassenpopulatie in het achterhoofd, heeft het
Faunafonds aan de Zoogdiervereniging gevraagd een onderzoek uit te voeren
naar de mogelijke schade die verwacht kan worden en naar preventieve
maatregelen die schade kunnen voorkomen of beperken. Het onderzoek richt
zich derhalve op de te verwachten ontwikkeling in de dassenpopulatie in
Nederland en de te verwachten toename van schade. De achterliggende
doelstelling is een blauwdruk voor een ‘dassenmanagement’, waarbij op basis
van een maatregelenkader schade zoveel mogelijk kan worden voorkomen.