2013.08 Levend_vangen_hanteren_en_merken_van_muskusratten_Bart_Meijer_2013

De Unie van Waterschappen willen meer inzicht krijgen in nut en noodzaak van de bestrijding van Muskusratten (Zoogdiervereniging, 2012). In de maatschappelijke discussie speelt de vraag in hoeverre bestrijding nodig is en of deze niet geëxtensiveerd of geïntensiveerd zou moeten worden met als grootste drijfveren de hoge kosten van de bestrijding en het toegebrachte dierenleed. Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in het vraagstuk of de huidige bestrijding van Muskusratten effectiever en met minder dierenleed mogelijk is.