2013.023 Rapport mitigatie lekkanaal DEF

In dit rapport is uitgewerkt hoe de negatieve effecten voor vleermuizen van de
verbreding van het Lekkanaal en realisatie van een derde kolk bij de Beatrixsluis worden
gemitigeerd en indien noodzakelijk gecompenseerd.