Zoogdier / jaargang 23 / nr. 2 / zomer 2012

Inhoud

1 Bevers terug in Groningen en Drenthe
4 Damherten in de duinen: een controverse?
8 Effecten van windturbines op vleermuizen
10 Verdwenen zoogdieren: Wolharig (1)
11 Beschermingsplan bruinvissen in werking
12 Forum: Behoefte aan een Europese exotenwetgeving
14 De Exmoorpony een oerpony?
17 Otters terug in Rivierenland
20 Hyperkort
22 Waarnemingen: bruinvissen
23 Zoogdiervereniging 60 jaar jong
24 Sporen herkennen: noten kraken en kegelvreterij
26 Boeken: bespreking nieuw verschenen (zoogdier)boeken
28 Impressie Landelijke Zoogdierdag
30 Kort nieuws Nederland
32 Kort nieuws Vlaanderen
Agenda / Werkgroepen
Het moment van… prof. mr. Pieter van Vollenhove