Kijk op Exoten 2

Kijk op Exoten, nummer 2, september 2012

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Opkomst Amerikaanse rode eekhoorn
Vilmar Dijkstra

In hun streven om een wat ongewoner huisdier te houden, heeft de dierenhoudende Nederlander de laatste decennia meer en meer de eekhoorn als soortgroep ontdekt. De eerste melding van een uitheemse eekhoorn in het wild dateert uit 1970. De laatste jaren wordt het aantal meldingen in het wild echter groter en het soortenspectrum diverser. In 2008 heeft de Zoogdiervereniging een risicoanalyse uitheemse eekhoorns uitgevoerd. Sinds 1990 zijn minimaal elf uitheemse eekhoornsoorten in Nederland in het wild waargenomen. Verder werd van minimaal 38 (onder)soorten vastgesteld dat ze worden verhandeld of gehouden.