2012.31 rapport Jachthuis Hubertus

In het kader van een aankomende restauratie is er in het najaar van 2011 een
bouwkundige inspectie uitgevoerd, waarbij vleermuizen bemerkt zijn bij de keuken van
het jachtslot Sint Hubertus. Direct hierna is de Zoogdiervereniging is door de
Rijksgebouwendienst gevraagd een inschatting te maken naar de aanwezigheid van
vleermuizen. Ingeschat werd dat dit gebouw meerdere functies voor vleermuizen kan
hebben en dat meerdere soorten in verschillende seizoenen aanwezig kunnen zijn.
Medio 2012 volgde het veldonderzoek waarbij de exacte verblijflocaties van vleermuizen
werden opgespoord en de werkelijk aanwezige soorten werden vastgesteld. Dit rapport
geeft een overzicht van de resultaten van het veldonderzoek. Deze gegevens vormden
de basis voor het opgestelde ecologisch werkprotocol.