2012.19 vleermuizen Nijnenoordallee Wageningen

Aan de zuidkant van de Nijenoordallee in Wageningen, wordt in de noordrand van de
groenstrook tussen de wijken Gruttowijde, Tarthorst en Roghorst een
geluidsscherm aangelegd.
De aanwezige soorten en functies van de groenstrook voor vleermuizen is in het
zomerseizoen 2012 onderzocht ten behoeve van een beoordeling van de effecten
en adviezen voor mitigatie.