2012.16 Rapportage Amerikaanse nerts EINDRAPPORT 2013 170613

De Amerikaanse nerts Neovison vison is een Noord-Amerikaanse marterachtige die sinds
1920 in Europa als pelsdier wordt gehouden en sinds 1958 in het wild in Nederland
voorkomt. Deze studie behandelt de verspreiding, voortplanting, dieet en herkomst van
de in het wild levende Amerikaanse nertsen in Nederland. Daarnaast is een korte
risicoanalyse voor Nederland gemaakt door raadplegen van literatuur.