2012.12 Handleiding ottermonitoring

De verspreiding van de otter is door de grote individuele leefgebieden en de huidige uitbreiding van de populatie niet meer eenvoudig in kaart te brengen. Om de soort adequaat te kunnen beschermen is het echter noodzakelijk dat er een zo volledig mogelijk bestand beschikbaar komt met recente verspreidingsgegevens. Hiervoor wordt uw hulp ingeroepen.
Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van vrijwilligers en belangstellenden die mee willen helpen om otters te inventariseren in het kader van het landelijk verspreidingsonderzoek.