2012.09 rapportage wegvangen Pallas' eekhoorn fase 2 & 3.

Sinds 1998 komen ten zuidoosten van Weert Pallas’ eekhoorns (Callosciurus erythraeus) in het wild voor. Deze zijn destijds bij een plaatselijke dierenhandelaar ontsnapt. De oorspronkelijk uit China afkomstige Pallas’ eekhoorn treedt in gebieden waar de soort is uitgezet of ontsnapt op als een invasieve exoot.
Naast het feit dat de Pallas’ eekhoorn een bedreiging vormt (verdringing) voor onze inheemse (rode) eekhoorn (Sciurus vulgaris), bezorgt de soort in Weert en omgeving ook overlast door het knagen aan bomen (bast), leidingen, dakbeschot, etc.
Het Ministerie van EL&I (Team Invasive Exoten, NVWA) en Provincie Limburg hebben de Zoogdiervereniging begin december 2011 opdracht gegeven de aanwezige populatie weg te vangen.