Telganger / 2011-2 / oktober (pdf)

In deze Telganger editie: VONZ Noordse woelmuis, VONZ Braakbalonderzoek, VONZ Eikelmuis, VONZ Bever & otter, NEM Wintertellingen vleermuizen, NEM Overige vleermuizen, NEM DagActieve Zoogdieren (DAZ), NEM Hazelmuizen, Zoogdieratlas.nl, Jaar van de vleermuizen.