Telganger / 2011-1 / april (pdf)

Deze editie van de Telganger omvat: VONZ Noordse woelmuis, VONZ Waterspitsmuis, VONZ Braakbalonderzoek, VONZ Boommarter, NEM Hazelmuis, NEM Koude wintertellingen vleermuizen, NEM Zoldertellingen vleermuizen, Laatste jaar voor Zoogdieratlas.nl, Wanted: hulp bij acties in het jaar van de vleermuizen.